6. Försäkring

Lagen säger att du köper en bostad i befintligt skick. Därför är det bra om den som säljer sin bostad valt att teckna en Dolda fel försäkring, vilket vår samarbetspartner Willis Towers Watson (http://www.doldafel.se/) kan hjälpa dig med.

En Dolda fel försäkring innebär att säljaren tecknat en 10-årig försäkring mot Dolda fel. Försäkringen innefattar även en professionell besiktning av bostaden.

Nästa steg: