Steg 6 - Kontraktsskrivning

När köpare och säljare är överens skrivs köpekontrakt/överlåtelseavtal. Mäklaren förbereder de juridiska delarna av affären och reder ut alla eventuella frågetecken inför tillträdet.

Kontraktsskrivning

När köpare och säljare är överens om köpeskillingen skrivs köpekontraktet. Mäklaren förbereder de juridiska delarna av affären och ser till att inga frågetecken återstår inför tillträdet.

Handpenning

I samband med kontraktsskrivningen ska du som köpare betala handpenningen. Normalt är handpenningen 10% av köpesumman. Den slutliga betalningen sker oftast på tillträdesdagen.

Köpebrev vid köp av fastighet

Förväxla inte köpekontrakt och köpebrev. Köpekontraktet skrivs när köparen och säljaren kommit överens om att genomföra köpet och till vilket pris. I köpekontraktet står eventuella villkor med köpet och kan i väsentliga fall hävas om villkoren i kontraktet inte uppfylls.

Köpebrevet skrivs när hela affären är klar och bekräftar att köpet har genomförts enligt villkoren i köpekontraktet och att hela köpeskillingen är betalad. Köpebrevet innehåller normalt inga villkor.

Steg 7 - Tillträdet

På tillträdet görs affären upp slutgiltigt på mäklarens kontor med båda parter närvarande. Genom mäklarens kontakt med banken genomförs överföringen av resterande del av köpeskillingen till säljarens konto och köparen får nycklarna till sitt nya hem.

Läs mer