När du vill köpa

Vårt jobb är att hjälpa dig i en av dina viktigaste affärer. När du bestämt dig för att hitta ett nytt hem är vi här för att göra processen lättare för dig.

Gör affären lite enklare

Vi vet hur man gör för att lyckas med en bostadsaffär. Så du behöver inte veta allt. Men när det blivit dags att köpa ett nytt hem finns det några saker vi tycker du ska tänka på. De har vi samlat i en enkel guide så att du kan koncentrera dig på att hitta rätt.

Steg 1 - Studera bostadsmarknaden

Titta på många olika hem på flera bostadssajter för att få en uppfattning om vad som är viktigt för dig, och vad som passar din budget.

Läs mer

Steg 2 - Visningen

Det finns olika typer av visningar av en bostad. Mäklaren kan välja att ha öppna eller privata visningar.

Läs mer

Steg 3 - Bolån

När du har bestämt dig för att köpa bostad ska du kontakta din bank för att stämma av din finansiering. Sök ett preliminärt lånelöfte så vet du vilka bostäder du har möjlighet att titta på. När du hittat rätt bostad kontaktar du banken för ett slutligt godkännande.

Läs mer

Steg 4 - Budgivning

Efter visningarna brukar oftast budgivningen starta. Ibland är flera intresserade och då kan den fortgå ett tag. I vissa fall handlar det mer om förhandling för att hitta rätt prisnivå. Det är alltid säljaren som bestämmer vem och till vilket pris bostaden säljs.

Läs mer

Steg 5 - Undersökningsplikt

Som köpare av en bostadsrätt eller fastighet har du undersökningsplikt. Det innebär att du inte kan göra säljaren ansvarig för sådana fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning, så kallade faktiska fel. Det är därför viktigt att du gör en ordentlig undersökning av bostadsrätten eller fastigheten och ställer frågor till mäklaren om föreningens ekonomi och fastighetens skick.

Läs mer

Steg 6 - Kontraktsskrivning

När båda parter är överens och finansieringen är godkänd skrivs kontraktet. Oftast träffas alla parter på mäklarens kontor, men det händer även att kontraktet skrivs i den aktuella bostaden.

Läs mer

Steg 7 - Tillträdet

På tillträdet görs affären upp slutgiltigt på mäklarens kontor med båda parter närvarande. Genom mäklarens kontakt med banken genomförs överföringen av resterande del av köpeskillingen till säljarens konto och köparen får nycklarna till sitt nya hem.

Läs mer

Steg 8 - Flytten

När du ska flytta är det mycket att tänka på. Vi hjälper dig gärna med att förmedla våra kontakter som kan underlätta för dig att ordna med alla praktiska detaljer.

Läs mer