Steg 4 - Budgivning

Att skapa trygghet för både köpare och säljare är en av våra viktigaste uppgifter. Vid budgivningen lämnar du som spekulant ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och övriga budgivare.

Budgivningen

Att skapa trygghet för både köpare och säljare är en av våra viktigaste uppgifter. Vid budgivningen lämnar du som spekulant ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och övriga budgivare. I enlighet med Fastighetsmäklarlagen (2011:666) redovisar vi alltid buden i en budgivningslista efter avslutad affär.

Du kan lägga bud kan via sms, telefon eller internetbud. I vår budgivningsguide kan du läsa mer om hur SkandiaMäklarna säkerställer att budgivningen går rätt till.


Så här går en budgivning till med SkandiaMäklarna:

  • Mäklaren tar kontakt med intresserade spekulanter och noterar alla bud som lämnas tillsammans med vilken tidpunkt budet lades, eventuellt villkor med budet samt noterar budgivarens namn och telefonnummer vid varje bud.
  • Budgivningen sker via sms eller telefon.
  • Efter avslutad affär ger mäklaren säljaren och köparen budgivningslistan med den aktuella budhistoriken.
     

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Som utgångspunkt redovisas alla bud även till budgivare och spekulanter. Säljarens lagstadgade rätt att besluta om att inte alla bud ska redovisas under budgivningsprocessen gör dock att avvikelser kring denna utgångspunkt kan förekomma. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Steg 5 - Undersökningsplikt

Som köpare av en bostadsrätt eller fastighet har du undersökningsplikt. Det innebär att du inte kan göra säljaren ansvarig för sådana fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning, så kallade faktiska fel. Det är därför viktigt att du gör en ordentlig undersökning av bostadsrätten eller fastigheten och ställer frågor till mäklaren om föreningens ekonomi och fastighetens skick.

Läs mer