Steg 7 - Tillträdet

Vid tillträdet träffar du säljaren personligen eller genom fullmakt på mäklarens kontor. Syftet med tillträdet är att göra upp slutbetalningen av bostaden och för att du ska få nycklar och andra viktiga handlingar tillhörande bostaden.

Tillträdet

Vid tillträdet träffar du säljaren personligen eller genom fullmakt för att få nycklar och andra viktiga handlingar.

Det är också normalt på tillträdesdagen som den slutliga betalningen sker. SkandiaMäklarna har ordnat med likvidavräkning som undertecknas och säljarens eventuella lån löses.

Steg 8 - Flytten

När du ska flytta är det mycket att tänka på. Vi hjälper dig gärna med att förmedla våra kontakter som kan underlätta för dig att ordna med alla praktiska detaljer.

Läs mer