Steg 7 - Kontraktsskrivning.

Vid kontraktsskrivningen träffas alla inblandade parter – säljaren, köparen och mäklaren. Mötet hålls normalt på mäklarens kontor, och i de flesta fall är detta första gången som säljaren och köparen träffas.

Kontraktsskrivning

Det är först när köpekontraktet är påskrivet som säljare och köpare faktiskt har förbundit sig att genomföra överlåtelsen. Därför bör kontraktsskrivningen ske så snart som möjligt efter att budgivningen har avslutats.

Vid kontraktsskrivningen träffas alla inblandade parter – säljaren, köparen och mäklaren. Mötet hålls normalt på mäklarens kontor, och i de flesta fall är detta första gången som säljaren och köparen träffas.

Grundlig genomgång

Mäklaren går igenom köpekontraktet samt en del andra frågor om överlåtelsen, till exempel kring besiktning, energideklaration och budlistan med spekulanter från budgivningen. Förfarandet med handpenning förklaras – det vill säga att 10 procent av köpeskillingen normalt ska betalas av köparen till säljarens bankkonto inom 7–10 dagar från kontraktsskrivningen.

Även praktiska frågor kring det kommande tillträdet gås igenom, och ofta passar säljaren och köparen på att diskutera eventuella överlåtelser av så kallat lösöre. Det kan handla om möbler, maskiner, redskap och annat som inte per definition ingår i bostadsköpet, men som köparen kan ha nytta av och säljaren kan vilja bli av med.

Tryggt, säkert och smidigt

När överlåtelseavtalet är påskrivet har mäklaren rätt att få sin provision, vilket regleras via handpenningen. Mäklaren finns dock kvar i processen för att underlätta tillträdet, säkerställa att den slutliga ekonomiska regleringen av överlåtelsen genomförs, samt för att både säljare och köpare ska känna sig trygga hela vägen.

Steg 8 - Tillträde

På tillträdet görs affären upp slutgiltigt på mäklarens kontor med båda parter närvarande. Genom mäklarens kontakt med banken genomförs överföringen av resterande del av köpeskillingen till säljarens konto och köparen får nycklarna till sitt nya hem.

Läs mer