Steg 8 - Tillträde

I bostadsförsäljningens sista delmoment görs överlåtelsen upp slutgiltigt. Normalt träffas parterna på mäklarens kontor på samma sätt som vid kontraktsskrivningen. Köparen ska i förväg ha gjort upp med sin bank om överföring av den så kallade slutlikviden samt eventuella bostadslån.

Tillträde

I bostadsförsäljningens sista delmoment görs överlåtelsen upp slutgiltigt. Normalt träffas parterna på mäklarens kontor på samma sätt som vid kontraktsskrivningen. Köparen ska i förväg ha gjort upp med sin bank om överföring av den så kallade slutlikviden samt eventuella bostadslån. Slutlikviden består normalt av de resterande 90 procenten av köpeskillingen (10 procent betalades ju i handpenning strax efter kontraktsskrivningen).

Likvidavräkning och praktiska frågor

Under mötet har mäklaren direktkontakt med köparens bank så att alla parter kan se att slutlikviden förs över från köparens till säljarens bankkonto. Parterna undertecknar en likvidavräkning som visar att hela köpeskillingen är betald.

Mäklaren hjälper också säljaren att lösa eventuella tidigare lån på bostaden. För en fastighet innebär detta att befintliga pantbrev frigörs och kan användas som säkerhet om köparen vill ta lån med fastigheten som säkerhet.

Nya pantbrev och inskrivning av lagfart för fastigheten innebär kostnader för köparen och ska ingå i dennes kalkyl. Läs mer om detta i avsnitt 3, där du också hittar ett räkneexempel. Observera att pantbrev och lagfart endast berör fastigheter, inte bostadsrätter.

Förutom att reglera köpeskillingen, sker vid mötet också överlämning av nycklar och eventuella larmkoder, eventuell reglering av månadsavgift till bostadsrättsföreningen eller avgift till samfällighetsförening och liknande. Avslutningsvis undertecknas ett så kallat köpebrev, som visar att överlåtelsen av bostaden är slutförd och att villkoren i köpekontraktet är uppfyllda.

Flyttstädning, el och försäkring

Inför tillträdesdagen ska säljaren normalt flyttstäda och tömma bostaden på allt sådant som inte ingår i köpet, medan köparen ska teckna hemförsäkring och abonnemang för exempelvis el från och med tillträdesdagen.

 

Vill du veta mer?

Bostaden har nu bytt ägare och försäljningen har gått i mål. Vill du veta mer om hur du säljer eller köper bostad är du alltid välkommen att kontakta ditt lokala SkandiaMäklarna-konto.

Välkommen till oss. Välkommen hem.

Värdera din bostad.

Att göra en värdering av sin bostad ska vara enkelt. Vi hjälper dig att värdera din bostad kostnadsfritt, utan att du förbinder dig till något.

Värdering