Steg 6 - Budgivning.

I de flesta försäljningar kommer en fortlöpande budgivning igång ganska snart efter det första budet. Hur budgivningen sedan utvecklas styrs av många olika faktorer, till exempel hur många budgivare som deltar och deras vilja att köpa bostaden.

Budgivning

Under de närmaste dagarna efter visningen kontaktar mäklaren spekulanterna för att stämma av om de har några frågor, hur de känner för bostaden och om de vill lägga ett bud.

I de flesta försäljningar kommer en fortlöpande budgivning igång ganska snart efter det första budet. Hur budgivningen sedan utvecklas styrs av många olika faktorer, till exempel hur många budgivare som deltar och deras vilja att köpa bostaden.

Budgivningen i praktiken

I de flesta försäljningar kommer en budgivning igång ganska snart efter det första budet. Hur budgivningen sedan utvecklas styrs av många olika faktorer, till exempel hur många budgivare som deltar och deras vilja att köpa bostaden.

Det första budet mottas och hanteras normalt manuellt av mäklaren. Därefter upprättas en sms-slinga, så att alla spekulanter får information om nya bud samtidigt. Mäklaren håller i hela processen och får ofta svara på ytterligare frågor, följa upp spekulanternas bud och säkerställa att alla budgivare har sin finansiering klar. Samtidigt håller mäklaren hela tiden säljaren underrättad och ger sin bedömning av läget.

En tydlig budlista upprättas för att ha kontroll på budgivningen samt säkerställa att det alltid är seriösa personer som lämnar bud. För att alla inblandade ska kunna känna sig trygga i processen får både säljare och köpare i efterhand tillgång till budlistan.

Känslor och budstrategier

Budgivningen kan vara känslomässigt jobbig för både säljaren och spekulanterna. Att sälja respektive köpa en bostad är i de flesta fall ett stort och viktigt beslut, som har stor påverkan på livet och dessutom normalt handlar om mycket pengar.

Spekulanterna har ofta olika strategier i sin budgivning. Vissa lägger höga bud tidigt för att slippa ytterligare budgivning, medan andra är mer avvaktande. Några höjer sina bud väldigt lite i taget och andra betydligt mer. En vanlig köpstrategi, som ofta är effektiv, är att i förväg bestämma vad man maximalt är beredd att betala, och sedan vid behov göra ganska rejäla budhöjningar för att bli av med andra spekulanter, men bara upp till sitt eget maxpris.

Om man som spekulant verkligen är intresserad av en bostad är det normalt klokt att visa det tydligt. Risken finns annars att säljaren tänker om och avstår helt från att sälja, eller att mäklaren bedömer spekulanten som ointresserad.

Buden är inte bindande

Det kan ibland hända att den spekulant som har lagt det högsta budet sedan drar sig ur av någon anledning, vilket förstås blir jobbigt för alla inblandade. Att lägga ett bud är inte juridiskt bindande idag, men det pågår en diskussion om att det kanske borde vara det i högre grad. Samtidigt skulle ett sådant krav kunna minska viljan att lägga bud, vilket i sin tur skulle kunna leda till lägre genomsnittliga slutpriser.

Säljaren avgör vem som får köpa

Viktigt att komma ihåg är också att säljaren alltid avgör både när, och till vem, bostaden ska säljas – oavsett vilken spekulant som har lagt det högsta budet.

Steg 7 - Kontraktsskrivning

När båda parter är överens och finansieringen är godkänd skrivs kontraktet. Oftast träffas alla parter på mäklarens kontor, men det händer även att kontraktet skrivs i den aktuella bostaden.

Läs mer