Steg 5 - Visning

Alla som någon gång har köpt eller sålt en bostad vet hur viktig visningen är. Bra bilder och säljande texter har stor betydelse, men för de flesta spekulanter är visningen det mest avgörande momentet. Bostaden måste kännas rätt – i hjärtat, hjärnan och magen.

Visning

Alla som någon gång har köpt eller sålt en bostad vet hur viktig visningen är. Bra bilder och säljande texter har stor betydelse, men för de flesta spekulanter är visningen det mest avgörande momentet. Bostaden måste kännas rätt – i hjärtat, hjärnan och magen.

Hur många visningar som behövs och hur långa de är varierar, beroende på objekt och efterfrågan. Vissa bostäder säljs redan efter en förhandsvisning, men normalt hålls två allmänna visningar och ibland behövs fler. Extravisningar kan också bli aktuella för att alla spekulanter ska få möjlighet att se och skapa sig en uppfattning om bostaden.

Rätt förberedelser är guld värda

Du som säljare är normalt inte med på visningen, men kan ändå bidra till att den blir framgångsrik. Inför visningen har du fått tips från mäklaren om vad du ska tänka på gällande förberedelser. Försök också att ta på dig ”köparglasögonen” och titta på din bostad utifrån köparnas perspektiv. Se till att hela bostaden är tillgänglig, välstädad och visar upp sina bästa sidor under visningen. I många fall kan en homestyling förhöja upplevelsen av bostaden ytterligare, vilket ofta påverkar slutpriset positivt.

Sanningens ögonblick

Visningen är ett sanningens ögonblick även för mäklaren. Han eller hon håller i allt det praktiska, svarar på frågor och är bostadens ”ambassadör” gentemot spekulanterna. Mäklaren ska vara väl påläst om bostaden och bör även kunna berätta hur nuvarande ägare har upplevt att bo där. Mäklaren ska inte bara lyfta fram fördelarna, utan även upplysa om eventuella fel eller brister, så att både köpare och säljare kan känna sig trygga i den fortsatta processen.

På visningen hälsar mäklaren alla spekulanter välkomna och finns tillgänglig för frågor. Det är avgörande att mäklaren är engagerad, känner av spekulanterna och är uppmärksam på deras intresse. Samtidigt vill de flesta spekulanter kunna gå runt själva i lugn och ro för att titta, fundera, känna efter och kanske göra noteringar. Om det är väldigt många spekulanter på en visning kan det behövas en gemensam genomgång med mäklaren, både kring bostadsfakta och förhållningsregler.

Mäklaren noterar kontaktuppgifter till spekulanterna och ser till att alla har fått svar på sina frågor, innan det är dags att avrunda, titta igenom bostaden och låsa den. Normalt ringer mäklaren upp säljaren direkt efter visningen för att ge en första återkoppling om exempelvis vilka frågor som dök upp och hur mäklaren upplevde intresset.

Steg 6 - Budgivning

Efter visningarna brukar oftast budgivningen starta. Ibland är flera intresserade och då kan den fortgå ett tag. I vissa fall handlar det mer om förhandling för att hitta rätt prisnivå. Det är alltid säljaren som bestämmer vem och till vilket pris bostaden säljs.

Läs mer