Kräv av oss det som krävs av er

Med SkandiaMäklarna Nyproduktion som samarbetspartner kan Ni, som byggherre ägna Er helt åt Er kärnverksamhet, förvissade om att även arbetet som rör kundrelationer och försäljning håller lika hög nivå. Vi lyssnar till Era och Era kunders behov för att säkerställa en professionell och trygg affär för alla parter.

Vi säljer inte bara bostäder utan representerar Er som byggherre. Era rutiner, processer och tidsplaner ligger till grund för försäljningsprocessen och dess strategiska upplägg. För att säkerställa maximerat försäljningspris, optimerad försäljningstakt och nöjda kunder erbjuder vi våra byggherrar kompetent vägledning vid analys och framtagning av målgrupp, bostadsutformning, prissättning, tillval mm. 

Grunden till vår framgång är företrädesvis ett nära samarbete med Er som byggherre, som i slutändan är den som kan värdera det vi gör och i vilken utsträckning vi lever upp till det vi lovar. Till detta har vi ett genomarbetat tillvägagångssätt och en försäljningsprocess som baseras på unik erfarenhet och kunskap inom nyproduktionsförsäljning.

Vi räknar nöjda kunder

Vår målsättning är långsiktiga relationer och framgångsrika samarbeten där vi på ett konstruktivt sätt bidrar till byggherrarnas affärsverksamhet.
SkandiaMäklarna Nyproduktions kvalitet mäts bland annat genom projektets säljprognoser samt i förekommande fall NKI (Nöjd Kund Index). Våra mäklare har alltid uppnått fastställda säljprognoser samt erhållit marknadsledande NKI värden. Detta säkerställer, för Er som byggherre, ett positivt cash flow och ökad lönsamhet. Slutkunder som är nöjda med säljprocessen och produkten blir dessutom ambassadörer för kommande etapper vilket ger förutsättningar för högre lönsamhet. Tillsammans kan vi uppnå bästa tänkbara försäljningsresultat. Hör av Er till oss så berättar vi mer. 
 

Henrik Arkelskog
VD Nyproduktion
henrik.arkelskog [at] skandiamaklarna.se
073-558 25 84