Energideklaration.

Energideklaration

Från och med 1 januari 2009 ska alla villor och radhus som ska säljas energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad (godkänd) energiexpert. Energideklarationen ska ge en bild av den aktuella byggnadens energianvändning och inomhusmiljö, men framför allt visa vilka möjligheter det finns till en effektivare energianvändning.

Bakgrunden är ett EG-direktiv från 2002 med målsättningen att minska energiförbrukningen i hela EU. Uppskattningsvis går 40 procent av all energi åt till att värma upp hus, fastigheter och andra byggnader. När du gör energibesiktningen, uppfyller du inte bara lagen, utan du kan minska dina energikostnader samtidigt som du värnar om miljön. Det är en bra affär.

Det är hussäljarens ansvar att se till att energideklarationen finns tillgänglig senast vid köpekontraktets upprättande. För att energideklarationen ska vara giltig ska den vara utförd av ett SWEDAC-ackrediterat företag. Om energideklarationen saknas har husköparen rätt att beställa en energideklaration inom 6 månader på säljarens bekostnad.

Boverket.

Boverket arbetar för ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer.

Läs mer om Boverket