Deklarationsinformation

Här finner du information inför din deklaration

Information

Försäljningen av en bostad ska deklareras året efter att köpekontrakt eller överlåtelseavtal tecknades. Det är alltså inte tillträdesdagen som styr när bostadsaffären ska deklareras.

Viktiga datum

12 februari: Extra skatteinbetalning*

3 mars: Sista dagen för att skatta digital brevlåda för att få deklarationen digitalt i stället för postalt

4-8 mars: Deklarationerna skickas ut till de som har digital brevlåda

19 mars: Nu kan du börja deklarera i Skatteverkets e-tjänst

2 maj: Sista dagen att deklarera

* Extra skatteinbetalning: Har du sålt en bostad och har en vinstskatt som överstiger 30 000 kr skall du betala in vinstskatt på skattekontot senast den 12:e februari för att undvika kostnadsränta som fn ligger på 5%. 30 000 kr i vinstskatt motsvarar en reavinst på 140 000 kr. Mer info om skatteinbetalning från Skatteverket: https://skatteverket.se/privat/deklaration/betalakvarskatt.4.12815e4f14a62bc048f106ca.html

Räkna ut skatten vid en försäljning

Vinstskatten vid en bostadsförsäljning är 22%. Du betalar egentligen 30% i skatt men bara för 22/30 av vinsten. Om du gör en vinst på 1 000 000 kr kvoteras vinsten till 22/30 vilket blir 733 300 kr. På det beloppet betalar du sedan 30 % i skatt, alltså 220 000 kr. Man brukar därför säga att vinstskatten för privatbostäder är 22 %. Vinst, realisationsvinst eller reavinst är olika uttryck som används när man pratar om kapitalvinsten. För att räkna ut vinsten eller ev förlust vid försäljningen av en bostadsrätt utgår du från försäljningspriset och får göra följande avdrag:

 • Försäljningsutgifter
 • Inköpspris
 • Inköpskostnader
 • Kapitaltillskott
 • Andel av inre reparationsfond vid försäljningen

Lägg sedan till

 • Andel av inre reparationsfond vid köpet
 • Återföring av uppskov

Har du sålt en villa, radhus, parhus, ägarlägenhet eller tomt utgår du från försäljningspriset och får sedan göra följande avdrag:

 • Försäljningsutgifter
 • Inköpspris
 • Inköpskostnader så som ex lagfartskostnaden

Lägg sedan till

 • Återföring av uppskov

Avdrag

Du har rätt att göra avdrag för flera olika kostnader och utgifter innan du räknar ut din vinst eller ev förlust. Här är några exempel på avdrag du får göra:

 • Mäklararvode
 • Styling
 • Fotografering
 • Besiktning
 • Försäkring mot dolda fel
 • Energideklaration
 • Grundförbättringar
 • Kostnad för lagfart och pantbrev (finns ej för bostadsrätt)
 • Reparationer och underhåll som skett de fem senaste åren
 • Inköpskostnader
 • Kapitaltillskott till bostadsrättsförening
 • Överlåtelseavgift vid köp av bostadsrätt

Beräkningshjälp från skatteverket för att själv räkna fram vinst eller förlust vid en bostadsförsäljning: https://skatteverket.se/privat/deklaration/betalakvarskatt.4.12815e4f14a62bc048f106ca.html

Reparation och underhåll:

Reparationer och underhåll som skett de senaste fem åren och överstiger 5 000 kr per kalenderår har du möjlighet att göra avdrag för. Har du sålt en bostad under 2023 får du således göra avdrag för utgifter från 2018 och framåt. Reparation och underhåll innebär att du renoverar utan att bygga om, tex att du målar om väggarna eller byter ut köksluckor. Avdrag för förbättringsutgifter kan du göra för villa, radhus, parhus, ägarlägenhet och bostadsrätt.

Reparationer och underhåll måste ha gjort att bostaden är i bättre skick vid försäljningen än vid köpet. Det innebär att du inte kan få avdrag för reparationer och underhåll om bostaden var nybyggd vid köpet.

Här kan du räkna ut dina avdrag för renoveringar och nybyggnationer via skatteverket: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavbostad/avdragforrenoveringarochnybyggnad/reparationerochunderhall.4.12815e4f14a62bc048f627.html

Grundförbättringar

Om du bygger till, bygger om, bygger nytt eller köper ny utrustning som inte har funnits tidigare räknas det som grundförbättring. För småhus får du göra avdrag för grundförbättringar från 1952 och framåt, och för bostadsrätter får du göra avdrag för grundförbättringar som skett från 1974 och framåt.

Om du gjort så kallade grundförbättringar får du göra avdrag med hela utgiften. Det kan till exempel vara att du gjort en nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad eller lagt till ny utrustning som inte har funnits tidigare.

En grundförbättring kan också vara att du byter ut existerande utrustning mot ett bättre material eller högre standard. Då får du dra av en del av utgiften som grundförbättring, och en del av utgiften enligt reglerna för reparation och underhåll.

Mer information om grundförbättringar och exempel på ombyggnationer, tillbyggnad, nybyggnad, nytillskott och byte till bättre material finner du på Skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavbostad/avdragforrenoveringarochnybyggnad/grundforbattringar.4.3f4496fd14864cc5ac9132ac.html

Uppskov med beskattningen när du har sålt din bostad

Om du sålt med vinst och ska köpa en ny bostad har du i vissa fall möjlighet att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten genom att begära bostadsuppskov.

Den årliga skatten på cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet (uppskovsräntan), togs bort inkomståret 2021. Du betalar alltså inte någon årlig skatt från och med deklarationen 2022.

Eftersom det inte längre kostar något att skjuta på beskattningen av bostadsvinsten, kan det för vissa vara lönsamt att ansöka om bostadsuppskov i efterhand.

För mer information om uppskov samt för att se ditt nuvarande uppskovsbelopp besök skatteverket: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavbostad/uppskov.4.6d02084411db6e252fe80009532.html

Mer information från Skatteverket

Ta del av Skatteverkets deklarationswebbinar där du finner tips och information om hur du deklarerar: https://vimeo.com/903319060