8. Tillträde

I bostadsförsäljningens sista delmoment görs överlåtelsen upp slutgiltigt. Normalt träffas parterna på mäklarens kontor på samma sätt som vid kontraktsskrivningen. Köparen ska i förväg ha gjort upp med sin bank om överföring av den så kallade slutlikviden samt eventuella bostadslån. Slutlikviden består normalt av de resterande 90 procenten av köpeskillingen (10 procent betalades ju i handpenning strax efter kontraktsskrivningen).

Likvidavräkning och praktiska frågor

Under mötet har mäklaren direktkontakt med köparens bank så att alla parter kan se i realtid att slutlikviden har förts över från köparens till säljarens bankkonto. När detta är klart undertecknar parterna en så kallad likvidavräkning – ett kvitto på att hela köpeskillingen är betald. Mäklaren hjälper även säljaren att lösa eventuella tidigare lån på bostaden.

Förutom att hantera köpeskillingen, sker vid mötet också överlämning av nycklar och eventuella larmkoder, eventuell reglering av månadsavgift till bostadsrättsföreningen eller avgift till samfällighetsförening och liknande. Avslutningsvis undertecknas ett så kallat köpebrev, som visar att överlåtelsen av bostaden är slutförd och att villkoren i köpekontraktet är uppfyllda.

Flyttstädning, el och försäkring

Inför tillträdesdagen ska säljaren normalt flyttstäda och tömma bostaden på allt sådant som inte ingår i köpet, medan köparen ska teckna hemförsäkring och abonnemang för exempelvis el från och med tillträdesdagen.

Deklarationshjälp ingår

Om säljaren så önskar kan mäklaren bistå med deklarationshjälp gällande överlåtelsen. Denna tjänst ingår i uppdragsavtalet hos SkandiaMäklarna.