2. Säga upp hyreskontrakt

Har du en hyresrätt ska du säga upp hyreskontraktet skriftligt senast tre månader (eller innan tre månader om längre uppsägningstid har avtalats) innan du flyttar. Annars riskerar du att få betala dubbla hyror.

Kom ihåg att du har ansvaret för lägenheten under hyrestiden. Flyttar du innan hyrestiden gått ut bör du se till att ditt hyresavtal avskrivs.

Nästa steg