3. Ordna flyttanmälan

Du är enligt lag skyldig att göra flyttanmälan. Gör anmälan minst en vecka innan du flyttar.

Detta gör du hos Svensk Adressändring eller på www.adressandring.se eller via telefon 020-97 98 99.

Ungefär en vecka från det att din anmälan registrerats finns din nya adress hos Försäkringskassan, kommunala förvaltningar, Landstinget, Pliktverket, Skatteregistret, Statliga Person- och Adressregistret (SPAR), Svenska Kyrkan, samt Vägverkets bil- och körkortsregister. De företag och organisationer som använder SPAR för att uppdatera sina kundregister kommer att underrättas om din nya adress. Det här gäller vissa banker, energibolag, försäkringsbolag och tidningar.

Tänk på att alla inte automatiskt får besked om ändrade adresser. Om du är osäker, ta kontakt med de företag du vanligtvis får räkningar och annan post från. Du kan även beställa eftersändning av din post på Svensk Adressändring.

Nästa steg