SOS Barnbyar

SOS Barnbyar

SkandiaMäklarna har ett nära samarbete med SOS Barnbyar, som bland annat innebär att vi alltid donerar 100 kronor per förmedlad bostadsaffär. Vårt löfte är att försöka donera minst en miljon kronor per år, och gärna mer än så, till SOS Barnbyars viktiga verksamhet.

Verksamheten vi stödjer i dagsläget är med fokus på barn, unga och familjer i Ukraina.

Din bostadsaffär gör skillnad

Andreas Moritz, VD på SkandiaMäklarna, är stolt över satsningen och berättar att den inte bara handlar om ekonomiska bidrag:

- Vi har i flera års tid arbetat med att aktivt ta samhällsansvar för extra utsatta områden. Under de senaste åren har vi arbetat med en barnby i Bolivia och i år lägger vi vårt fokus på Ukraina på grund av den rådande situationen. Det känns självklart att fortsätta bidra till vårt långsiktiga samarbete med SOS Barnbyar och få hjälpa barn, unga och familjer i Ukraina.

Kärlek och trygghet för en bättre framtid

SOS Barnbyar är glada och tacksamma över samarbetet med SkandiaMäklarna. Ida Granqvist är ansvarig för samarbetet från organisationens sida och berättar hur betydelsefullt det är för barnen och ungdomarna att få en chans till bättre livsstandard:

– SkandiaMäklarnas stöd betyder mycket. Inte bara här och nu, det bidrar också till att ge barnen en framtid genom att säkra skolgången så att barnen får en trygg tillvaro när kriget väl är över. Att stötta Ukraina nu är viktigare än någonsin.

Fakta om samarbetet med SOS Barnbyar

SOS Barnbyar har stöttat barn, unga och familjer i Ukraina sedan 2003. För att nå de ökade behov som kriget orsakat har verksamheten ställts om och kraftfullt utökats; från tidigare cirka 2 000 personer, har nu 270 000 personer fått stöd – direkt eller indirekt. Dessutom har verksamheten utökats med 15 nya regioner, och täcker därmed 70 % av landets regioner. Ett viktigt arbete som SkandiaMäklarna nu bidrar till.

Insatserna har bestått av humanitärt stöd, så att familjer fått mat, filtar och annan nödhjälp som framför allt har förmedlats i samarbete med lokala partners. Dessutom har familjer fått direkt kontantstöd – för att klara av ett liv på flykt. Barn har fått tillgång till trygga platser, inklusive stöd i sin skolgång, och såväl barn som vuxna har fått psykosocialt stöd. Vid SOS Barnbyars sociala center har familjer fått olika former av krisstöd, beroende på behov och situation. I grannländerna har barnbyarna tagit emot familjer som flytt landet. En annan viktig insats är påverkansarbetet för att förändra lagar och system och därmed förbättra situationen för de allra mest utsatta barnen, som annars riskerar att växa upp på institution.

Läs mer på SOS Barnbyars webbplats