Söderberg & Partners hemförsäkring

Söderberg & Partners hjälper dig med all administration kring att aktivera rätt försäkring för din bostad.

DET FINNS ROLIGARE SAKER ÄN FÖRSÄKRINGAR

Det är en unik försäkring utan bindningstid eller uppsägningstid så att du tryggt kan flytta in i ditt nya boende. Dessutom ingår en flyttförsäkring som gör att du slipper självrisk om någon skada sker på din egendom i samband med flytten.

Så fungerar det!

 1. I samband med att du köper din bostad erbjuds du att ta del av en boendeförsäkring via Söderberg & Partners privatförsäkring.
 2. Du får en bekräftelse via sms eller e-post på att du vill ta del av erbjudandet. Försäkringen anpassas till ditt boende och du kan få hjälp att avsluta din gamla försäkring.
 3. Du blir kontaktad av Söderberg & Partners efter att du skrivit kontraktet för att säkerställa att försäkringens innehåll stämmer överens med dina behov. Om vi inte får kontakt med dig behöver du bara betala fakturan som bifogas ditt erbjudande eller ansöka om autogiro, för att aktivera försäkringen. Det är en unik försäkring utan bindningstid eller uppsägningstid så att du tryggt kan flytta in i ditt nya boende. Dessutom ingår en flyttförsäkring som gör att du slipper självrisk om någon skada sker på din egendom i samband med flytten.

Detta ingår i din hemförsäkring

 • Stöld
 • Skadegörelse
 • Brand
 • Läckage
 • Naturskada – storm, hagel, översvämning, snötryck
 • Skada på hushållsmaskin
 • Rättsskydd
 • Överfall
 • Resa
 • Ansvar
 • Merkostnad och hyresbortfall
 • Drulleförsäkring för dina saker och för din bostad
 • Ersättning för både tät- och ytskikt vid läckageskada i våtutrymmen
 • 0 kr i åldersavdrag vid totalskada

I Villahemsförsäkringen ingår även

 • Sanering av skadeinsekter
 • Hussvamp
 • Skada på installation av hushållsmaskin

I Hemförsäkring bostadsrätt ingår även

 • Tilläggsförsäkring Bostadsrätt PlusFörsäkringsbelopp och självrisk kommer i ditt försäkringsbrev. En sammanfattning av försäkringens omfattning finns i förköp sinformationen som skickas till dig i samband med att du tecknar försäkringen, samt på privatforsakring.soderbergpartners.se

Försäkringen upphandlas och förmedlas av SkandiaMäklarnas samarbetspartner Söderberg & Partners Insurance Consulting. Söderberg & Partners grundades 2004 i Sverige och är idag en av Nordens och Nederländernas ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster.

Har du frågor om försäkringserbjudande?

Kontakta Söderberg&Partners på 010-682 03 00 eller privatforsakring@soderbergpartners.se