BostadsOrdlistan

Vad säger egentligen ett ägarhypotek? ..och vad i hela friden är ett överhypotek för någonting? I Skandia Mäklarnas ordlista Å-Ö hittar du alla svaren.

Å

Årsavgift
Summan av kostnader för kapital, drift och underhåll för en bostadsrättsförening uppdelat per bostadsrätt.

Återuppföranderätt
Rätt enligt plan- och bygglagen att ersätta en riven eller på annat sätt förstörd byggnad med en i huvudsak likadan byggnad inom 5 år från det att byggnaden revs eller förstördes.

Ägarhypotek
Den del av ett pantbrevs belopp som inte används som säkerhet för lån. Uppkommer i regel genom amortering och tillfaller ägaren av fastigheten.

Ä

Ö

Överhypotek
Om kreditgivaren godkänner det kan ägarhypotek används som säkerhet för andra lån och kallas då överhypotek. Med andra ord är det en pantförskrivning i andra hand av pantbrev som finns belånat hos annat kreditinstitut.

Översiktsplan
Plan (enligt plan- och bygglag) som anger grunddragen i användningen av mark- och vattenområden i kommunen.

Övertagande
En ny låntagare övertar betalningsansvaret för ett lån till oförändrade villkor.

Övrig area
Bruksarea för övriga utrymmen, t.ex. driftutrymme, trappor och hissar.