4. El och telefon

Kom ihåg att säga upp dina gamla gas- och elabonnemang, samt att teckna nya. Mätarna ska läsas av både i den bostad du flyttar från och den du flyttar till. Vid försäljning av fastighet ska vattenmätaren också avläsas.

Kom också ihåg att beställa ett nytt eller flytta ditt gamla telefonabonnemang. För att underlätta inkopplingen av ett nytt abonnemang på den nya adressen kan du uppge namn och telefonnummer på den som bott där tidigare.

Nästa steg