8. Tillträdet

Vid tillträdet träffar du säljaren personligen eller genom fullmakt för att få nycklar och andra viktiga handlingar.

Det är också normalt på tillträdesdagen som den slutliga betalningen sker. SkandiaMäklarna har ordnat med likvidavräkning som undertecknas och säljarens eventuella lån löses.

Nästa steg: