Information enligt Personuppgiftslagen (PUL) om SkandiaMäklarnas behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan av SkandiaMäklarnas tjänster såsom Bostadsbrevet, bevakningsservice, blixtvärdering eller övriga tjänster lagras hos SkandiaMäklarna, i enlighet med samtycket från dig. SkandiaMäklarna AB, dvs. SkandiaMäklarnas Huvudkontor, och SkandiaMäklarna Lokalt är tillsammans eller var för sig personuppgiftsansvarig enligt PuL för behandlingen av dessa uppgifter.

Personuppgifterna kan komma att användas inom ramen för SkandiaMäklarnas verksamhet, t.ex. för att uppfylla avtal med kund eller som underlag för SkandiaMäklarnas marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik. SkandiaMäklarna kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan SkandiaMäklarna komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

Personuppgifter kan för angivna ändamål ibland komma att lämnas ut till SkandiaMäklarnas samarbetspartners.

I enlighet med PuL har du rätt att en gång årligen få viss information om de personuppgifter som finns avseende dig. Du måste emellertid ansöka om att få sådan information. Det gör du genom att lämna eller skicka en skriftlig - av dig undertecknad - begäran till SkandiaMäklarnas Huvudkontor, Convendum, Vasagatan 16, 11120 Stockholm. Informationen är kostnadsfri och innefattar följande:
a) Vilka personuppgifter som behandlas.
b) Varifrån dessa personuppgifter har hämtats.
c) Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna.
d) Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Till ovan angivna adress kan du även begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift samt anmäla att du inte längre vill att SkandiaMäklarna ska lagra personuppgifter om dig. Du kan också anmäla att du inte längre vill ha adresserad direktreklam från SkandiaMäklarna.