Steg 5 - Undersökningsplikt

Som köpare av en bostadsrätt eller fastighet har du undersökningsplikt. Det innebär att du inte kan göra säljaren ansvarig för sådana fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning, så kallade faktiska fel. Det är därför viktigt att du gör en ordentlig undersökning av bostadsrätten eller fastigheten och ställer frågor till mäklaren om föreningens ekonomi och fastighetens skick.

Undersökningsplikt

Som köpare av en bostadsrätt eller fastighet har du en omfattande undersökningsplikt. Det innebär att du inte kan göra säljaren ansvarig för sådana fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning, så kallade faktiska fel. Det är därför viktigt att du gör en besiktning av bostadsrätten eller fastigheten.


Säljaren kan endast, om inte annat har avtalats, bli ersättningsskyldig för dolda fel, det vill säga sådana fel och brister som man inte kan kräva att du som köpare borde ha upptäckt vid din undersökning av bostadsrätten eller fastigheten och inte heller borde ha kunnat räkna med. Om du som köpare till exempel misstänker att det finns antydan till mögel kan det därför vara bra att kontakta en besiktningsman. Be gärna mäklaren om hjälp med detta.

Steg 6 - Kontraktsskrivning

När båda parter är överens och finansieringen är godkänd skrivs kontraktet. Oftast träffas alla parter på mäklarens kontor, men det händer även att kontraktet skrivs i den aktuella bostaden.

Läs mer