Vad en fastighetsmäklare faktiskt gör

Kontakta intressenter som varit på visning
Lägga upp spekulanter
Lägga upp budgivare
Registrera önskemål
Boka in värderingar
Värdera bostäder
Uppdatera redan värderade bostäder
Lappning – i alla väder
Ständigt uppdatera marknadsmaterial
Ta reda på fakta om bostaden
Genomföra en intagsbesiktning
Ta reda på fakta om området
Se över tidigare försäljningar i området
Matcha mot spekulantregister
Kontroll av vem som har rätt att förfoga över fastigheten
Kontroll av inteckningar, servitut och annat som belastar fastigheten
Kontakta eventuell bostadsrättsförening för tex stadgar, årsredovisning, planerade renoveringar
Informera säljaren om dennes upplysningsplikt
Informera köparen om dennes undersökningsplikt
Informera säljare om arbetssätt, uppdragsinnehåll och provisionsregler
Lägga upp en behovsanalys
Diskutera och rådgöra om utgångspris
Kontroll av eventuell makemedgivande/bodelningshandling
Boka fotografering
Beställa planritning/detaljplan/tomtkarta
Upplysa säljare om lagstadgade krav
Beställa besiktning/energideklaration
Göra utkast på bostadsbeskrivning
Skriva en informativ och säljande beskrivning
Få utkast godkänt av säljare
Boka in visningar
Lägga ut bostaden på internet
Göra tryckta bostadsbeskrivningar
Se till att eventuell annonsering genomförs
Ringa matchade spekulanter
Sätta upp Till salu-skyltar – i alla väder
Förbereda material till visning
Ordna bostad inför visning
Saluföra bostaden till spekulanter på visning
Se till att alla spekulanter får ta del av viktig information
Ta kontaktuppgifter till spekulanter
Hålla säljaren kontinuerligt uppdaterad
Finnas tillgänglig under budgivning
Redovisa alla bud
Ge råd till säljaren
Ge råd till spekulanter
Försäkra sig om att finansiering är i ordning
Upprätta kontrakt
Boka möte för kontraktskrivning
Sammanställa material till såväl köpare som säljare
Gå igenom kontrakt med såväl säljare som köpare
Diskutera detaljer kring städning etc
Ta bort bostaden från internet
Ta bort övrigt material såsom skyltar etc
Kontrollera medlemskap i bostadsrättsförening
Handha handpenning
Delge såväl säljare som köpare budgivningsförteckning
Informera om försäljning i området
Förse såväl säljare som köpare med information kring flytt
Kontrollera lösen av lån
Följa upp kontraktskrivningen
Se över detaljer kring tillträde
Upprätta en likvidavräkning
Upprätta ett köpebrev
Ordna med nyckelöverlämning
Kontrollera och reglera kommunal fastighetsavgift
Följa upp försäljningen
Skicka utvärderingar till såväl säljare som köpare

Ofta händer det att mäklaren även får…
Fungera som stöttepelare vid dödsbon, skilsmässor mm
Agera medlare om säljare och köpare inte är helt överens
Fotografera
Städa
Ge förslag till/genomföra homestyling i samband med visning
Hjälpa till vid deklaration
Ge juridisk rådgivning
Fungera som inköpare av tryckt material