2013-02-26

Prisprognos för bostäder – Högre bostadspriser och fler spekulanter väntas i vår

Priserna på bostadsrätter och hus kommer öka under våren, enligt senaste Mäklarforum där 139 mäklare har gett sin syn på marknaden. Hela 63 procent tror att bostadspriserna kommer öka med upp till 5 procent. Samtidigt som intresset för saluförda bostäder är större (fler spekulanter) än i fjol tror de flesta mäklarna att utbudet kommer minska med 5-10 procent.

SkandiaMäklarna genomför undersökningen Mäklarforum regelbundet bland samtliga mäklare på de 78 kontoren runt om i landet. Mäklarforum ger en indikation om var marknaden och prisutvecklingen är på väg.

Det går att utläsa vissa regionala skillnader i de prisprognoser som mäklarna levererar. 100 procent av Jönköpingsmäklarna och 86 procent av mäklarna i Mälardalen tror att priserna på bostäder kommer att öka med mellan fem och tio procent. När samtliga mäklare tillfrågats tror 63 procent på en liknande ökning.

– Det råder en positiv anda – i januari ökade vi vår försäljning med 20 procent jämfört med samma period förra året. Ett av de tydligaste tecknen på att vi har nått en vändpunkt är att fler kommer på visningarna. Vi märker stor skillnad både i storstadsregionerna och ute i landet, säger Fredrik Helmstrand, VD på SkandiaMäklarna.

I Göteborgsregionen, Stockholms innerstad och i Mälardalen har antalet spekulanter på visningarna nästan fördubblats i jämförelse med samma period som ifjol (se statistik nedan).

Mäklarforum
Antal respondenter: 139 mäklare fördelade på 78 kontor
Enkät genomförd första veckan i februari 2013.

Underlaget är baserat på:
139 mäklares svar på78 kontor i riket.

För mer information kontakta:
Fredrik Helmstrand, VD SkandiaMäklarna 0733- 67 99 00,
e-post: fredrik.helmstrand@skandiamaklarna.se

Andreas Mühlich, marknadschef, SkandiaMäklarna, 08-410 825 11, 0734-42 46 32,
e-post: andreas.muhlich@skandiamaklarna.se


SkandiaMäklarna är en av Sveriges största fastighetsmäklarkedjor med cirka 430 medarbetare på 78 kontor. SkandiaMäklarna särskiljer sig genom hög kunskap inom såväl försäljning, marknadsföring som lokalkännedom. Verksamheten spänner över områdena: bostäder, fritidsboende, kommersiella fastigheter samt utlandsboende. Läs mer på https://www.skandiamaklarna.se