2013-06-04

Mäklarforum: Fortsatt het bostadsmarknad – Var fjärde bostad säljs innan visning i storstäderna

Priserna på bostäder ökar och många objekt säljs redan innan visning, det visar senaste Mäklarforum där 140 mäklare har gett sin syn på marknaden. Mer än 50 procent tror att bostadspriserna kommer öka med upp till 5 procent. Marknaden som råder går emot standardläget med fler spekulanter än i fjol samtidigt som utbudet har ökat med upp till 10 procent.

SkandiaMäklarna genomför undersökningen Mäklarforum regelbundet bland samtliga mäklare på de 78 kontoren runt om i landet. Mäklarforum ger en indikation om var marknaden och prisutvecklingen är på väg.

Det går att utläsa vissa regionala skillnader i de prisprognoser som mäklarna levererar. Landets mest optimistiska mäklare återfinns Norrland och Göteborg där drygt 25 procent tror på en ökning med upp till tio procent. Motsvarande siffra i riket är 14 procent.

– Just nu går marknaden emot standardprinciperna för allt verkar öka samtidigt; bostadspriset, antalet intressenter och utbudet. Bakgrunden ligger i ett uppdämt behov av att flytta som kommer av att många har varit lite väl försiktiga och väntat för länge med sitt bostadsbyte. Självklart påverkar även ränteläge att man faktiskt tar steget nu, säger Fredrik Helmstrand, VD på SkandiaMäklarna.

I storstäderna säljs många bostäder innan visning. I Göteborgs och Stockholms innerstad säljs ungefär var fjärde bostad innan visning har ägt rum. I Västerås är motsvarande siffra 35 procent, där statistiken gäller ettor under en miljon. Se  vidare statistik nedan.

Mäklarforum
Antal respondenter: 140 mäklare fördelade på 78 kontor
Enkät genomförd sista veckan i maj 2013.

Underlaget är baserat på:
140 mäklares svar på78 kontor i riket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

För information kontakta:
Fredrik Helmstrand, VD SkandiaMäklarna
0733- 67 99 00, e-post: fredrik.helmstrand@skandiamaklarna.se

Andreas Mühlich, marknadschef, SkandiaMäklarna,
08-410 825 11, 0734-42 46 32, e-post: andreas.muhlich@skandiamaklarna.se


SkandiaMäklarna är en av Sveriges största fastighetsmäklarkedjor med cirka 430 medarbetare på 75 kontor. SkandiaMäklarna särskiljer sig genom hög kunskap inom såväl försäljning, marknadsföring som lokalkännedom. Verksamheten spänner över områdena: bostäder, fritidsboende, kommersiella fastigheter samt utlandsboende. Läs mer på https://www.skandiamaklarna.se