2013-10-10

Högre bostadspriser att vänta – Upp till 25 procent av bostäderna säljs innan visning

Priserna på bostäder ökar de kommande sex månaderna, enligt senaste Mäklarforum där 144 mäklare ger sin syn på marknaden. Knappt hälften av mäklarna (46 %) tror att bostadspriserna stiger med upp till 5 procent i höst/vinter. Undersökningen visar även att många bostäder i riket säljs innan visning, i Stockholms innerstad säljs upp till 25 procent av alla saluförda objekt innan första visningen.

SkandiaMäklarna genomför undersökningen Mäklarforum regelbundet bland samtliga mäklare på de 78 kontoren runt om i landet. Mäklarforum ger en indikation om var marknaden är på väg och en förmodad prisutveckling.

I undersökningen ställdes frågan om utbudet av bostäder är i paritet med efterfrågan. I riket svarar 28 procent av mäklarna att efterfrågan är upptill 20 procent större än utbudet. Men det råder vissa regionala skillnader i de prognoser som mäklarna levererar. I Stockholms innerstad är efterfrågan upptill 30 procent större än utbudet, menar 33 procent av mäklarna, medan majoriteten av mäklarna i Mälardalen och Göteborg har ett utbud som är i nivå med efterfrågan.

Många bostäder säljs redan innan visning. I riket menar 35 procent av mäklarna att upp till 10 procent av alla bostäder säljs innan visning. I Stockholms innerstad är motsvarande siffra 25 procent medan företeelsen är betydligt ovanligare i Norrland.

– Det råder högt tryck på bostadsmarknaden och hos oss på SkandiaMäklarna. Många har avvaktat med sin bostadsaffär vilket skapar ett läge där efterfrågan är större än utbudet. Det i sin tur gör att priserna stiger och att många försöker komma åt objekten innan visning. Senaste kvartalet har vi på SkandiaMäklarna dessutom gjort fler bostadsaffärer än tidigare, i september ökade vi försäljningen med 14 procent jämfört med året innan, säger Fredrik Helmstrand, VD på SkandiaMäklarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mäklarforum
Antal respondenter: 144 mäklare fördelade på 78 kontor.
Enkät genomförd första veckan i oktober 2013.

För mer information kontakta:
Fredrik Helmstrand, VD SkandiaMäklarna
0733- 679900, e-post: fredrik.helmstrand@skandiamaklarna.se

Andreas Mühlich, marknadschef SkandiaMäklarna
08-410 825 11, 0734-42 46 32, e-post: andreas.muhlich@skandiamaklarna.se

SkandiaMäklarna är en av Sveriges största fastighetsmäklarkedjor med cirka 430 medarbetare på 78 kontor. SkandiaMäklarna särskiljer sig genom hög kunskap inom såväl försäljning, marknadsföring som lokalkännedom. Verksamheten spänner över områdena: bostäder, fritidsboende, kommersiella fastigheter samt utlandsboende. Läs mer på https://www.skandiamaklarna.se