2012-10-29

Göteborgs Stad tecknar ramavtal med SkandiaMäklarna

Göteborgs Stad fastighetskontoret har tecknat ett ramavtal avseende mäklartjänster med SkandiaMäklarna. Avtalet innebär att SkandiaMäklarna löpande kommer sköta fastighetskontorets försäljning av småhus, bostadsrätter och tomter. Avtalet är tvåårigt och har tecknats med anledning av Göteborgs stad ser ett ökat behov av fastighetsmäklartjänster.

Göteborgs Stad fastighetskontoret äger 55 procent av den totala markarealen i Göteborg. Via ramavtalet kommer fastighetskontoret nu avyttra bostäder som inte längre behöver vara i kommunens ägo samt avstyckade tomter som inte har gått att avyttra via den kommunala tomtkön.

– Vi är självklart både glada och stolta över att fastighetskontoret har gett SkandiaMäklarna det här förtroendet. Initialt handlar det om ett tiotal lägenheter som ska säljas, säger Henrik Rosengren fastighetsmäklare på SkandiaMäklarna Göteborg City. 

Upphandlingen ställde höga krav på de svarande mäklarfirmornas arbetssätt, erfarenhet och genomgående kvalitet. Efter ingående granskningar av genomförda affärer och referenser har Göteborgs Stad gett SkandiaMäklarna förtroendet att ansvara för fastighetskontorets villa-, lägenhets- och tomtförsäljning. Avtalet gäller från och med den 25 oktober 2012.

För mer information kontakta
Henrik Rosengren
Auktoriserad fastighetsmäklare
SkandiaMäklarna, Göteborg City och Kungsbacka
henrik.rosengren@skandiamaklarna.se
Dir 031-335 96 30
Mob 0705-10 20 55


SkandiaMäklarna är en av Sveriges största fastighetsmäklarkedjor med cirka 430 medarbetare på 78 kontor. SkandiaMäklarna särskiljer sig genom hög kunskap inom såväl försäljning, marknadsföring som lokalkännedom. Verksamheten spänner över områdena: bostäder, fritidsboende, kommersiella fastigheter samt utlandsboende. Läs mer på www.skandiamaklarna.se