Miljöpolicy

SkandiaMäklarna vill ta en aktiv del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. I utförandet av mäklartjänster orsakar vi miljöproblem såsom utsläpp av växthusgaser och förbrukning av pappersprodukter. SkandiaMäklarna har en unik möjlighet att påverka köparna av mäklade fastigheter till att fatta kloka miljöbeslut.

SkandiaMäklarna åtar sig att följa den lagstiftning som finns samt att ständigt arbeta för att förbättra sina miljöprestanda. Detta genom att vara lyhörda för goda idéer från medarbetare, kunder och omvärlden. Arbetsmetoderna att utföra mäklartjänsterna ska kontinuerligt utvärderas ur ett miljöperspektiv.

Vi använder Webtop Solutions som leverantör av våra utskick och prospekt. Utskicken trycks av Billes Tryckeri och distribueras därefter via Bring.

BILLES

Billes är ett klimatneutralt företag sedan 2011. Det innebär att vi dels har jobbat med att minska vår verksamhets CO2 utsläpp så mycket vi kan. Sedan har vi köpt CO2 kompensation för de utsläpp vi inte kan få bort från Tricorona som säljer FN godkänd klimatkompensation.

Det vi framför allt har gjort för att minska Billes CO2 utsläppen är att köpa grön el och grön fjärrvärme. Dessutom prioriterar vi tågresor framför flyg när vi reser samt lite andra åtgärder. I och med att vi då köper kompensation från Tricorona motsvarande alla de ton som Billes verksamhet ändå genererar så har vi rätt att kalla oss klimatneutralt företag.

Läs mer: billes.se/kvalitet-miljo

BRING

Hållbarhetsperspektivet integreras i allt vi gör och vi arbetar med att ständigt förbättra oss genom:

  • Satsning på fordon som kör på biogas, biodisel och el.
  • Koldioxidfri distribution i stadskärnor.
  • Alternativa transportlösningar som till exempel tåg, där det är möjligt.
  • Minskning av vår energiförbrukning, i synnerhet på energiintensiva verksamheter som exempelvis fryshus.

Läs mer: bring.se/om-bring