Bostadsnyttiga länkar

Flytt

Bostadslänkar

Byggföretag

 • Besqab - Projekt och fastigheter
 • JM - Hus att trivas i
 • Skanska - Det moderna byggföretaget med hög ambition och stora öron
 • SBC - Rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar
 • PEAB - Peab är ett bygg- och anläggningsföretag

Energi

 • Energimyndigheten - På Energimyndighetens hemsida kan du lära dig mer om effektiv energianvändning och hitta kontaktinformation till kommunala energirådgivare
 • Konsumentverket - Konsumentverkets webbplats om energi innehåller energikalkyler, tips på åtgärder för att spara energi och möjlighet att jämföra energipriser

Forskning om bostäder

 • Arkus - Arkus, arkitekternas forum för forskning och utveckling
 • The European Network for Housing Research - The European Network for Housing Research, det europeiska nätverket för bostadsforskning
 • Formas - Forskningsrådet Formas stödjer forskare och informerar om forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 • Samlingssida om forskning - Nationell samlingssida för information om forskning inom en mängd olika områden
 • Kungliga tekniska högskolan - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) vid KTH
 • Nordiska Byggforskningsorganens Samarbetsgrupp - Nordiska Byggforskningsorganens Samarbetsgrupp arbetar för nordisk samverkan och information inom byggnadsforskningen
 • Movium - Movium, Mark och vegetation i urban miljö, driver forskning och utveckling för att öka kunskapen om utemiljön
 • Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond - Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, är byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling
 • Uppsala Universitet - Uppsala Universitets institut för bostads- och urbanforskning

Hjälp i tvister

 • Bostadsrättsnämnden - Bostadsrättsnämnden prövar frågor inom bostadsrättslagen för både enskilda bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsföreningar
 • Hyresnämnden - Hyresnämnderna löser tvister som uppstått mellan enskilda boende och hyresvärd eller bostadsrättsförening

Inredningshjälp

 • Wohnhaus - Wohnhaus - partner inom homestaging i Stockholmsområdet

Mäklarlänkar