Hur går en budgivning till?

  • Efter genomförda visningar och annonsering i utvalda kanaler tar mäklaren kontakt med intresserade spekulanter. Mäklaren noterar alla bud som lämnas tillsammans med vilken tidpunkt budet lades, eventuellt villkor med budet samt noterar budgivarens namn och telefonummer vid varje bud. 
  • SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. 
  • Säljarens lagstadgade rätt att bestluta om att inte alla bud ska redovisas under budgivningsprocessen gör dock att avvikelser kring denna utgångspunkt kan förekomma. 
  • Budgivningen sker via sms eller telefon.
  • Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet.
  • Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas. 
  • Efter avslutad affär ger mäklaren säljaren och köparen budgivningslistan med den aktuella budhistoriken som namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor, allt enligt Fastighetsmäklarlagen. 

Kontakta gärna din lokala SkandiaMäklare för att prata mer om hur budgivningen går till.
https://www.skandiamaklarna.se/sites/default/files/files/budgivning_utsk...

Välkommen hem!

Här hittar du SkandiaMäklarnas senaste nyheter.

Nyheter »
Pressmeddelanden »