Blogginlägg taggade med Bostadsfinansiering

Bostadsfinansiering 2014

2014-04-24

Ett av våra nyårslöften var att behålla tron på ett rikt år, med hög tillväxt och låg inflation. Och glädjande nog har utvecklingen så här långt varit oss nådig. Nu när våren närmar sig med stormsteg och Kung Bore har släppt greppet över inte bara Nordöstra USA, utan också de osäkerheter förknippade med hårt vinterväder som också har ansatt amerikansk ekonomi och finansiella marknader.

Håll ögonen på skulden!

Bostadsfinansiering
2012-11-14

För minnesgoda läsare, vet Ni att vi vid flera tillfällen har återkommit till hur svårlästa Riksbankens räntebeslut har varit de senaste 1–2 åren. Riksbanken har också fått hård kritik av såväl IMF som nestor Calmfors och till och med internt (bl a av vice Riksbankschef Lars E O Svensson). Kritiken har, precis som vi har understrukit, fokuserat på Riksbankens velande mellan olika argument för enskilda räntebeslut. ...

Riksbankens kommunikation svårbegriplig

Bostadsfinansiering: Riksbankens kommunikation svårbegriplig
2012-09-12

Under det senaste halvåret har finansiella marknader kontinuerligt prissatt sänkningar, men starka svenska utfallsdata och en till synes orubblig majoritet inom Riksbankens direktion har sakta men säkert etablerat maximen: ”Riksbanken sänker bara om krisen i Europa förvärras”. Och sådan var även vår utgångspunkt, vid något tillfälle inom en snar framtid kommer krisen att ånyo förvärras, men det blir inte förrän dess som Riksbanken sänker, varför vi lägger in sänkningar längre fram i vår prognos.

Än lägre räntor väntar runt hörnet?

Bostadsfinansiering Danske Bank - Än lägre räntor väntar runt hörnet?
2012-07-10

Bostadsfinansiering

Trots att finansiella marknader kontinuerligt prissatt sänkningar under det senaste halvåret fortsätter Riksbankens direktion att hålla räntan oförändrad. Så också vid det penningpolitiska mötet i början av juli. Och finansiella marknader väntar ånyo sänkningar under de kommande månaderna. Hur länge detta spel mellan Riksbanken och finansiella marknader kan pågå är oklart, men någon kommer att få fel.

Bostadsfinansiering

2012-05-10

Tvärt emot vad finansiella marknader prissatte, valde Riksbankens direktion att inte sänka räntan vid det senaste penningpolitiska mötet. Analytikerkåren var dock delad där de som i likhet med Danske Bank förväntade sig oförändrad ränta visade sig få rätt – mer beroende på tillfälligheter än skicklighet ska nog erkännas.

Minskande bindningspremier på 2-3 års horisont

Bostadsfinansiering - Minskande bindningspremier på 2-3 års horisont
2012-03-29

bostadsFinansiering

Vid sitt möte i februari sänkte Riksbanken styrräntan med 25 räntepunkter (0,25 p.e.) för andra gången och signalerar, precis som vid föregående tillfälle, att reporäntan inte kommer att sänkas mer. Sänkningen var fullt ut väntad av analytikerkåren trots att marknaden inte riktigt prisade in en full sänkning. Det förhållandet är än mer tydligt inför Riksbankens nära förestående beslut i april då endast en sju räntepunkters sänkning förväntas i skrivandes stund. Vår bedömning är att detta underskattar möjligheten för att Riksbanken trots allt genomför en räntesänkning i april, även om vi själva är mycket vacklande.
 

Ränteutveckling i den eviga natten

2011-12-20

Bostadsfinansiering

Uttrycket ”evig natt” brukar användas för vintertid i områden inom polcirklarna, där solen aldrig når över horisonten. Tillsammans med ”atomvinter” och ”klimatförändringar” tycker jag själv att det också är något av de mest ominösa uttryck som kan uttalas. Och det lägger antagligen även på Dig, kära (ev. blivande) bolåntagare, en viss sordin på den julstämning som istället borde infinna sig under de närmaste veckorna.

Inte bara löv som faller i höst

2011-10-15

Bostadsfinansiering

Nu när hösten är i antågande, kan vi snabbt konstatera att en del mönster i livet består, löven byter färg och faller mot marken när höststormarna tar tag i trädens kronor, samtidigt som flyttfåglarna samlar ihop sig och flyr söderut i takt med att kylan griper tag i den svenska ekonomin - förlåt - naturen.

Balansgång mellan två extremer

2011-08-15

bostadsfinansiering

Riksbanken publicerade i början av juli sin penningpolitiska rapport, och där konstaterade man att svensk ekonomi går fortsatt starkt men att en avmattning är på gång. Jämfört med det ekonomiska läget vid den föregående riksbanksrapporten i april så har inga större förändringar inträffat, varken nationellt eller i resten av världen.

Hökar ökar osäkerheten på räntemarknaderna

2011-04-15

Bostadsfinansiering

Protokollet från Riksbankens policymöte i februari antyder att Riksbankens direktion snarare tenderar att förorda något snabbare räntehöjningar än vad den räntebana som lagts fram som huvudprognos medför.