Åter stabil bostadsmarknad

Bostadsmarknaden har åter stabiliserats efter en sommar med prisnedgångar och händelser som införandet av amorteringskrav och Brexit. Prisfallet i våras tror vi är att betrakta som en tillfällig nedgång och ett resultat av att många säljare försökte skynda på försäljningen innan amorteringskravet, medan köparna hamnade i ett vänteläge. Men i stort illustrerar svängningarna att det råder en osäkerhet på bostadsmarknaden. Det finns tecken på en inbromsning samtidigt som de grundläggande prisdrivande faktorerna finns kvar i form av en låg ränta och hög efterfrågan i förhållande till utbud.

HOX-index som mäter prisutvecklingen på bostäder visar att bostadspriserna steg med 14,3 procent ifjol. Hittills i år har priserna stigit med 4,6 procent och vi tror att priserna kommer fortsätta stiga under hösten, dock i en lugnare takt.

Traditionellt sjunker antalet försäljningar under sommaren, även årets sommarmånader präglades av en lägre omsättning av bostäder jämfört med månaderna innan. Antalen sålda villor och bostadsrätter nästan halverades jämfört med exempelvis maj månad*. Bostadsrätterna har fortsatt något nedåt i Stockholmsområdet men ligger stilla i Göteborg. Malmöområdet uppvisar en blandad bild.

Årstakten har dämpats på bred front och för bostadsrätter ligger den nu under 10% i alla storstadsområden utom Malmö. I centrala Stockholm har prisnivån nu sjunkit till +5% och där har snittpriserna legat runt 86 - 88.000 kr/kvm sedan augusti/september förra året. Villapriserna har överlag ökat något mer, men även dessa har sjunkit med upp till 10% i storstadsregionerna*.

Det historiskt låga ränteläget tillsammans med bostadsbristen gör sitt för att hålla priserna uppe. Hushållen har de senaste åren lånat alltmer till sina bostadsköp, till en låg räntekostnad. Vägledande för bostadsmarknadens utveckling tror vi blir effekten av bankernas mer restriktiva utlåning, och det faktum att den nu snarare handlar om bostadsköparens betalningsförmåga än betalningsvilja.

Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, menar att privatpersoner bör ha ett långsiktigt tänkande kring sitt bostadsköp, ungefär på samma sätt som ofta rekommenderas när det gäller aktiemarknaden. 

”Det finns risker på den svenska bostadsmarknaden. Så om du planerar att både gå in och ur en bostad under de närmaste 1-3 åren löper du högre risk idag än vad du gjorde tidigare”, säger han**.

*) Mäklarstatistik
**)Veckans Affärer