Amorteringskravet träder i kraft

Amorteringskravet har stötts och blötts i många år men nu är det dags. Den första juni börjar Finansinspektionens amorteringskrav för nya bolån att gälla. Lagen träder i kraft den 1 maj och kommer att gälla för alla nya bolån från och med första juni.
Amorteringskravet syftar till skapa en sundare amorteringskultur och är ett försök till att dämpa bolånegraden som i takt med prisuppgången på bostäder stigit kraftigt de senaste åren.

Det råder fortfarande viss oklarhet kring vissa delar i amorteringskravet, däribland huruvida nyproducerade bostäder inte ska behöva amorteras under de fem första åren. Finansinspektionen kommer att klargöra regelverket ytterligare senast den 18 april.
Vidare klargjorde Finansinspektionen nyligen frågan kring amorteringskrav vid tilläggslån på ett befintligt bolån. Tidigare var tanken att hela bolånet skulle omfattas av amorteringskrav vid ett tilläggslån, men nu är förslaget att endast det nya lånet ska amorteras ned. Detta innebär att lånet för exempelvis ett nytt kök eller badrum ska betalas av på tio år.

"Det är en väsentlig lättnad mot det ursprungliga förslaget, för då skulle amorteringstakten vara väsentligt högre. Så det är i alla fall det förslaget vi arbetar efter och det förslag som tas senare i vår av vår styrelse."

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen i Ekots lördagsintervju den 2 april 2016.

Vidare öppnar Erik Thedéen för att kraven kan lättas i framtiden om ekonomin så kräver:

"Jag tänker att man ska kunna göra det, men man ska nog vara ganska trögrörlig. Jag tror inte att vi ska vara hyperaktiva att ändra de här parametrarna. Utan de ska vara ganska beständiga. Men går vi in i en kraftig lågkonjunktur kanske vi vill stimulera kreditgivning, bankerna kanske stramar åt för mycket", sade han.

Så här fungerar amorteringskravet:

1) Ingen får i dag belåna en bostad till mer än 85 procent, det stoppar bolånetaket.
2) Lån på 70 procent eller mer av bostaden måste amorteras med 2 procent av hela lånebeloppet varje år.
3) Vid 50–70 procent är årstakten 1 procent.
4) Nyproducerade bostäder omfattas inte av amorteringskravet under fem år.
5) Blir du till exempel långtidssjuk eller arbetslös kan bankerna också göra tillfälliga undantag från amorteringskravet.
6) Bostaden får omvärderas högst vart femte år, eller vid ”avsevärd förändring”.

Källa: Dinapengar.se